Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden:
Inschrijving:
  • Deelname aan de cursus is definitief nadat SubSense het cursusgeld heeft ontvangen. Annulering door de cursist voor aanvang van de prive sessie geeft geen recht op restitutie van het cursusgeld. In overleg kan een andere datum worden gekozen.
  • Nadat het cursusgeld is voldaan is alleen om medische redenen annulering en  (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld mogelijk.
  • Na het aanklikken van de download link van onze audio en videobestanden vervalt het herroepingsrecht.
  • Bij het opnieuw versturen van de ontspanningslink brengen wij 5 euro administratiekosten in rekening. Recht op een nieuwe download link vervalt na de uitgerekende datum van de zwangerschap waarvoor deze cursus is aangeschaft.
Tijdens de lock down geven wij de privé sessie niet op onze cursus locatie in Bilthoven maar via Zoom.
Vervanging van docent:
SubSense is te allen tijde gerechtigd een docente te laten invallen voor een andere docente.
Klachten:
Klachten dienen per mail ingediend te worden en mondeling toegelicht binnen een week na de laatste bijeenkomst.
Er is een tevredenheidsgarantie, indien cursist na het volgen van de gehele cursus niet tevreden is kan SubSense overgaan tot restitutie van het  cursusgeld geretourneerd. Dit is alleen van toepassing op de groeps en privé cursussen.
Medische adviezen:
De inhoud van de cursus bevat geen medische adviezen. Voor medische zaken rondom de zwangerschap, geboorte en kraambed dienen cursisten advies in te winnen bij hun eigen zorgverlener.
SubSense en de docenten zijn niet aansprakelijk voor medische problemen.
Persoonsgegevens die wij verwerken:
SubSense verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadresOnze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben:
SubSense verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren:

SubSense zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 2 jaar.

Delen met anderen:

SubSense verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek:
SubSense gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. SubSense zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging:
SubSense neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]