Eigen verantwoordelijkheid

september 12, 2020

KNOV

Gezondheidszorg betreft ons allemaal. Als je zwanger bent zul je gebruik maken van onze Nederlandse geboortezorg. Je zult naar een verloskundige zorgverlener gaan voor controles en echo’s. De geboorte zou eventueel in het ziekenhuis kunnen plaatsvinden. Verpleegkundigen of kraamverzorgenden zullen bij de bevalling aanwezig zijn. Dit zijn een aantal schakels in de geboortezorg. Zij hebben hun beroepsverantwoordelijkheden in de zorg voor de zwangere en de baby. Aanstaande ouders hebben zelf ook hun eigen verantwoordelijkheid als het op de zwangerschap, bevalling en de baby aankomt.

Je zorgt ervoor dat je gezond eet en geen alcohol drinkt. Jullie maken keuzes waar je de beste zorg kan krijgen. Daarbij komt ook de vraag waar de bevalling gaat plaatsvinden. Thuis? Of in het ziekenhuis? Goed om te weten dat het in Nederland veilig is om thuis te bevallen. Dus als je je daar prettiger voelt en de omstandigheden zijn goed, dan is dit een fijne en veilige plek.

Jullie maken ook de keuze om wel of geen cursus te volgen. Helaas kiest een groot deel van de stellen ervoor om zich niet voor te bereiden op de grote verandering die er in hun leven gaat plaatsvinden. Want men denkt veelal dat het allemaal wel vanzelf zal gaan. En er is nog nooit een baby blijven zitten! Terwijl als je de komst van een baby vergelijkt met de komst van een puppy dan volgen de meeste jonge hondenbezitters wel een cursus. Waarom dan niet een cursus bij zo iets belangrijks als het krijgen van een baby?

In onze cursus praten we over de eigen verantwoordelijkheid die stellen moeten nemen tijdens de geboorte. We praten over mogelijkheden om goede vragen te stellen. Vragen over het beleid, of over wat er op dat moment aan de hand is tijdens de geboorte. We bespreken welke vragen je zou kunnen stellen. Jullie zullen te weten komen over wat je tegen kan komen tijdens de geboorte. Op deze manier zorgen we ervoor dat jullie goed zijn voorbereid. Goed voorbereid om jullie eigen verantwoordelijkheid in de gezondheidszorg te nemen. En dat doen we met respect voor de zorgverlener en rekening houdend met jullie eigen wensen. Want het is jullie zwangerschap en het is jullie baby.

Natuurlijk zijn de verloskundige zorgverleners er om jullie te helpen en te begeleiden. De vragen die je als betrokken ouders daarover stelt zullen betrokken zorgverleners zeker waarderen

Als verloskundigen sinds 1988 (nu niet meer praktiserend) richten wij ons met SubSense vanaf 2015 op aanstaande moeders en hun partners. Wij hebben jarenlange ervaring in de huispraktijk met thuisgeboortes en als klinisch verloskundige in een (academisch) ziekenhuis.