Inschrijven


 

 

Mochten er bezwaren zijn om bovenstaande gegevens te verstrekken, dan volstaat een mail aan [email protected]

Algemene voorwaarden

Inschrijving:

  • Deelname aan de cursus is definitief nadat SubSense het inschrijfgeld heeft ontvangen. Annulering door de cursist voor aanvang van de cursus geeft geen recht op restitutie van het inschrijfgeld. In overleg kan een andere cursusdatum worden gekozen.
  • Nadat het cursusgeld is voldaan is alleen om medische redenen annulering en  (gedeeltelijke) restitutie van het cursusgeld mogelijk.
  • Voorkeur voor de locatie kan aangegeven worden. De hoofdlocatie is in Bilthoven. De cursus in Hilversum gaat door bij voldoende animo.
  • Voor kortingsbonnen geld: maximaal 1 per koppel.

Vervanging van docent:

SubSense is te allen tijde gerechtigd een docente te laten invallen voor een andere docente.

Klachten:

Klachten dienen per mail en mondeling ingediend te worden binnen een week na de laatste bijeenkomst. Hierna wordt een persoonlijke afspraak gemaakt om de klacht te bespreken.
Er is een tevredenheidsgarantie, indien cursist na het volgen van de gehele cursus niet tevreden is wordt het cursusgeld geretourneerd.

Medische adviezen:

De inhoud van de cursus bevat geen medische adviezen. Voor medische zaken rondom de zwangerschap, geboorte en kraambed dienen cursisten advies in te winnen bij hun eigen zorgverlener.
SubSense en de docenten zijn niet aansprakelijk voor medische problemen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

SubSense verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bij de eerste bijeenkomst vindt er ondertekening plaats een document waarin de privacy rechten beschreven staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Waarom we gegevens nodig hebben:
SubSense verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling en het opmaken van een factuur
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we gegevens bewaren:

SubSense zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar, ivm de normen van de belastingdienst.

Delen met anderen:

Gegevens worden alleen ingezien door de beide docenten van SubSense. SubSense verstrekt geen gegevens  aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, en altijd na overleg met de betrokken persoon. SubSense gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. SubSense zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging:

SubSense neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]