Maakbare bevalling

oktober 31, 2021

plannen-maken
Bevalling is niet te plannen

De moderne mens is gewend dat dingen op bestelling gaan. Gorillas, de app voor bezorgen in de grote steden, biedt ons met garantie een supersnelle bezorging in 10 minuten. U vraagt wij draaien. Wij zijn gewend aan de maakbaarheid van ons bestaan. Op medisch gebied is veel vooruitgang geboekt om ons als bevolking zo gezond als mogelijk oud te laten worden. Hoog cholesterolgehalte, no worries, hebben we pillen voor. Sombere gevoelens, emotionele of fysieke pijn? Pillen in overvloed. Afzien of erger nog lijden is pertinent niet gewenst. Ons bestaan is steeds meer maakbaar geworden. Maar is er ook zoiets als een maakbare bevalling?

Bevallen, een medisch concept

Ons lichaam met alle processen die erin gaande zijn, is een oeroud concept. In veel processen hebben we, na veel trial and error, inzicht gekregen. Wetenschappers, technici en dokters zijn eeuwenlang in beweging om grip te krijgen op ons bestaan. Ook op het gebied van de voortplanting, de zwangerschap en de bevalling. Het resultaat is dat de Westerse sterfte van moeders en baby’s enorm is gedaald. Tegelijkertijd is zoiets natuurlijks als de geboorte door alle vooruitgang, een medisch concept geworden.

Het is een enorme luxe dat onze gezondheidszorg op een hoog plan staat. Mocht het nodig zijn dan is er hulp en expertise voorhanden. Maar al het goeds dat vooruitgang op medisch gebied heeft gebracht heeft ook keerzijde. Het idee van de maakbare bevalling.

De kracht van de natuur

Het valt niet te plannen dat zaadcel en eicel elkaar vinden en zich ontwikkelen tot een zwangerschap https://www.zwangerenportaal.nl/zwanger-worden/de-bevruchting. Daar bovenop wensen we nog een prettige bevalling en een gezonde baby. Wij mensen zijn, net als elk ander leven op aarde, onderdeel van de kracht van de natuur. De natuur met al zijn bijzondere facetten en ondoorgrondelijkheid.

Zelfs als verloskundige verwonderde ik me steeds weer over de enorme intelligentie van de reproductie en in het bijzonder van de kracht van de vrouw die het bouwen en het baren van een kind mogelijk maakt. De kracht om zich te durven over te geven aan het oerinstinct van de geboorte.

Aanpassingsvermogen

Maar zo natuurlijk als een bevalling kan zijn, zo natuurlijk is ook een onverwacht beloop. En daarin kan de moderne technologie en de mensen die hiervoor zijn opgeleid ons juist weer helpen. Het sleutelwoord hierin is flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de barende.

In de aanloop naar de bevalling kun je een hoop doen. Maar weet ook dat je niet alles in de hand kunt hebben. Een maakbare bevalling is er niet. Er zijn geen twee bevallingen gelijk dus ook niet die de ‘droombevalling’ van je favoriete voorbeeld op insta. Hierin is de term ‘geboorteplan’ erg misleidend. Er is geen plan of script dat je schrijft waaraan de natuur zich schikt. Jij zult je aan de natuur van de geboorte moeten aanpassen, meegaan in het verloop ervan.

De goede voorbereiding

Een goede voorbereiding van alle twee de partners is super belangrijk. Zoek een bevalcursus https://www.subsense.nl/ waar jij én je partner welkom zijn. Een cursus waar je partner even goed wordt voorgelicht als jijzelf. Waar hij/zij een steun en een fijne coach tijdens de geboorte kan worden. Waar jullie leren wat jullie kunnen doen om in te spelen op veranderingen. Het idee van de maakbare bevalling kun je dan met een gerust hart loslaten.

Als verloskundigen sinds 1988 (nu niet meer praktiserend) richten wij ons met SubSense vanaf 2015 op aanstaande moeders en hun partners. Wij hebben jarenlange ervaring in de huispraktijk met thuisgeboortes en als klinisch verloskundige in een (academisch) ziekenhuis.