Pijnstilling bij de geboorte

februari 14, 2022

Pijnstilling bij geboorte

Op dit moment is de vraag naar pijnstilling bij de geboorte de belangrijkste reden dat een geboorte, zoals we dat noemen, medisch wordt.

Een medische bevalling is een bevalling die per definitie in het ziekenhuis plaatsvindt en waarbij de gynaecoloog betrokken is. Het is een zogeheten risico bevalling. De vraag naar pijnstilling bij de geboorte in de vorm van een ruggenprik of epiduraal, zorgt er dus voor, ook als verder alles goed is, dat de bevalling een risicobevalling wordt.

Dat betekent dat de begeleiding van de verloskundige wordt overgedragen aan het ziekenhuis.

In de afgelopen 20 jaar is het percentage van het gebruik van de ruggenprik van 10 naar 30 % gestegen. Dit cijfer moeten we zeer serieus nemen. We zien tegelijkertijd, logischerwijs, de angst voor de bevalling toenemen.  

De angst voor de bevalling is niet ongegrond en niet vreemd. De angst wordt ons vrouwen al van kleins af aan al ingegeven. Oma’s, moeders, tantes en vriendinnen praten er graag over. Het ene verhaal nog gruwelijker dan het andere. “If it bleeds it leads” is hier het devies. Je oogst weinig luisteraars als je vertelt dat jouw bevalling eigenlijk wel meeviel.

De media doet ook een aardige duit in het pijnlijke zakje. Drs. Dons anesthesioloog in het Rotterdamse Erasmus MC schrijft op 22 januari 2022 via Nu.nl dat de bevallingspijn de ergste pijn is die een vrouw kan meemaken.

Welke jonge vrouw in de vruchtbare leeftijd zou na het lezen van de uitspraken in dit artikel, nog een bevalling durven meemaken?  Op een schaal van 1 tot 10 krijgt de baringspijn een 8.

Maar dokter Dons heeft een gekleurde bril op want zij ziet in haar dagelijkse werk alléén maar vrouwen die het zeer moeilijk hebben tijdens de bevalling. Zij heeft daardoor een vertekend beeld van de bevalling als fenomeen. Haar uitspraken over de bevalling in de algemene zin zou ze beter niet kunnen doen. Dit soort uitspraken zaaien onrust en dit draagt bij aan de angstcultuur die rondom bevalling heerst.

Weet iedere zwangere wel goed genoeg wat de consequenties zijn van een ruggenprik? Veel vrouwen nemen niet eens een paracetamolletje tijdens de zwangerschap vanwege de baby die zij in de buik meedragen. Maar de complete cocktail aan medicatie vanwege de ruggenprik wordt wel genomen. De bijwerkingen die er zijn voor moeder maar ook voor de baby nemen we dan maar voor lief. Maar zijn wel de belangrijkste redenen dat de bevalling een risicobevalling is geworden door de vraag naar pijnstilling.

Als je kijkt naar andere vormen van pijnstilling dan is daar het hypermoderne gebruik van de VCR bril door gynaecologen Martine Wassen en Anne-Claire Musters van het Zuyderland ziekenhuis https://www.birthvr.nl/, ontwikkeld. Zij zagen de nadelen van het gebruik van medicamenteuze pijnstilling in de dagelijkse praktijk. Ook viel het op dat vele vrouwen ondanks de ruggenprik toch nog ontevreden op hun bevalling terugkeken. En dit had vaak te maken met het uit handen geven van de controle. De autonomie van de bevallende vrouw zelf.

Zij hebben een bril ontwikkeld waarbij je door middel van mooie beelden afgeleid wordt van de pijn. En dat schijnt heel goed te kunnen werken. Bij het gebruik van de BirthVR bril heb je wel de begeleiding van de gynaecoloog of je verloskundige nodig. Deze methode van pijnstilling tijdens de geboorte werkt doordat je als het ware in een andere wereld stapt en jouw zintuigen dus de prettige prikkels opvangen om de pijnsignalen te dempen, is een bewezen effectieve methode om angst en pijn te verminderen.

Wij van SubSense geven een cursus waarbij het hoofddoel ook is om angst en pijn bij de geboorte te verminderen of weg te nemen.  En ook is onze methode gebaseerd op afleiden van pijn door het zoeken naar de prettige zintuigelijke prikkels. Door middel van het luisteren naar rustige muziek of natuurgeluiden, naar een script dat je meeneemt naar een strand of bos. Maar belangrijk is zeker ook dat we de angst die er van te voren bestaat wegnemen door goede en eerlijke voorlichting. Het weten wat er gaat gebeuren en wat de mogelijkheden zijn zorgt voor een vermindering van angst. Het verminderen van angst voor de bevalling zorgt ervoor dat de natuurlijke pijnstillende hormonen hun werk goed kunnen doen. Bekend is ook dat angst de intensiteit van pijn doet toenemen.

We nemen hierin de partner mee omdat hij of zij een belangrijke, niet te miskennen, rol heeft bij de geboorte en bij het verminderen van gevoelens van angst of stress. We zorgen ervoor dat beide partners weten wat autonomie inhoudt tijdens de bevalling. Samen goed voorbereid op het pad van de bevalling gaan, geeft je het zelfvertrouwen dat je nodig hebt om eraan te beginnen. En wat je daarna nog nodig hebt aan eventuele hulp van pijnstilling tijdens de geboorte of andere middelen? Dat kan altijd ook nog.

Niet alleen onze SubSense cursus https://www.subsense.nl/ bereidt het aanstaande ouderpaar op een veilige manier voor op de bevalling. De vraag is wat een goede cursus is. En daar moet je als zwangere soms even goed naar zoeken. Door wie wordt de cursus gegeven, wat is de achtergrond van de cursusleider, krijg je informatie die klopt? Het kan lastig zijn om een goede voorbereiding te vinden. Navragen bij de zorgverlener helpt. Die hebben ervaring met verschillende vormen van voorbereiding en zij zien ook wat goed werkt in de praktijk tijdens de bevalling.

Als verloskundigen sinds 1988 (nu niet meer praktiserend) richten wij ons met SubSense vanaf 2015 op aanstaande moeders en hun partners. Wij hebben jarenlange ervaring in de huispraktijk met thuisgeboortes en als klinisch verloskundige in een (academisch) ziekenhuis.